Februaris styrelsemöte

26.02.2020 19:06

Läs sammanfattningen från februaris styrelsemöte

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se