Februaris styrelsemöte

18.02.2021 16:15

Läs gärna sammanfattningen från   februaris styrelsemöte.  

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se