Junis styrelsemöte

01.07.2020 11:10

Läs gärna protokollet från junis styrelsemöte.

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se