Majs styrelsemöte

31.05.2019 19:46

Läs gärna protokollet från majs styrelsemöte.

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se