Majs styrelsemöte

02.06.2020 18:17

Läs ärna sammanfattningen från majs styrelsemöte - som vi höll 1 juni

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se