Majs styrelsemöte

30.05.2021 20:12

Läs gärna sammanfattningen från majs styrelsemöte.

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se