Mars styrelsemöte

24.03.2021 19:04

Läs gärna sammanfattningen från mars styrelsemöte.

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se