Om grävningsarbetet

Information om Fiberdragningen

Det är Tegab som har totalentreprenaden för grävning och att lägga fiberledningarna.

Projektledare och kontaktperson för arbetet är:
 Lars Melert; Tel: +46 (0)70-275 27 00; E-post: lars.melert@tegab.se

Tegab erbjuder konsultation till er som vill få mer information/hjälp hur ni ska göra kring grävning och installation. Kostnaderna går att få ROT avdrag för.

Mer information om Tegab
Karta över var grävningsarbetet pågår
Beställning konsultation

Grävning på egen tomt.

Varje medlem ansvarar för att gräva och lägga ner fiberslang på egen tomt, samt håltagning in i fastigheten. Du hittar information om detta i bilagorna nedan. Vill ni veta var Tegab kommer att ansluta till er fastighet ta kontakt med Lars Melert

Vill du inte själv gräva och göra håltagningen så kan du köpa den tjänsten från Tegab.
Du anmäler detta genom fylla i blanketten nedan.
Blankett beställning grävning på egen tom och håltagning
Information om villkor för ROT avdrag

Det är viktigt att ni som fastighetsägare gräver och lägger ner fiberslangen så snart som möjligt efter Tegab markerat anslutningspunkten med en grön markering. Vill du av någon orsak göra detta innan markering satts upp kontakta Lars Melert.

Sammanfattning från informationsmötet 6/8-17
Instruktion från Tegab

Håltagning i huset

Hämtplatser för fiberslang

Fiberslang och sökband finnas att hämta på  hämtningsplatser. Fiberslangen får endast kapas med plaströrsavskärare som finns vid hämtningsplatsen.
Vänta med att hämta detta tills ni fått avlämningspunkten markerad.
Behöver du göra arbetet innan kontakta Tegab så att du lägger slangen på rätt plats.
Viktigt att ni inte hämtar mer slang än det som behövs!

Ni kan hämta slang på följande platser:
# Hämtningsplats 1
Lars Melert, Kabbo 5; Dalskog
# Hämtningsplats 2
Jonas Andersson, Töresbyn 3, Mellerud

 

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se