AVBROTT PÅ UPPKOPPLINGEN 20/10

Om anslutningen inte kommit igång så 

 • stäng av strömmen till all utrustning
 • vänta några minuter
 • starta upp allt
 • vänta några minuter
 • sedan ska allt funger
 

Tisdagen den 20 oktober kl 13.00 – 16.00 kommer Zitius att byta system för Skålleuds fibernät.

Uppkopplingen kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då Zitius migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. Ni hittar även avbrotts information på  www.zitius.se och www.zmarket.se

Skulle problem med tjänst uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna kunder ta kontakt med sin tjänsteleverantör.

Teliakunder ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020-202070

Reservdag för arbetet: 27/10 kl 13.00 – 16.00

Mvh Stefan Albertsson

Teknisk Koordinator | D&TS Order & Cord 2

 

Vi har nu enbart en hämtplats för fiberslang

Fiberslang och sökband finnas att hämta på  hämtningsplatsen. Fiberslangen får endast kapas med plaströrsavskärare som finns vid hämtningsplatsen. Behöver du göra arbetet innan kontakta Tegab så att du lägger slangen på rätt plats.
Viktigt att ni inte hämtar mer slang än det som behövs!

Ni kan hämta slang på följande platser:
# Hämtningsplats 
Lars Melert, Kabbo 5; Dalskog

Hej! Septembers information

Hösten är på väg och förhoppningsvis slutspurten av arbetet med fibernätet. Vi har fått klart allt kring Östebo och arbetet kommer igång så snart som möjligt. Vi beräknar att slutföra grävningsarbeten på Östebo i slutet av månaden, för att kunna börja koppla upp i början av oktober.

Under augusti och september har grävningsarbetet fortsatt och nu återstår:

 • Grävning kring Bäcken – Håverud och till Hökeliden
 • Två sträckor där vi väntar på besked från Lantmäteriet
 • Två sträckor som vi ska fatta beslut om hur och om vi kan ta oss fram.
 • Att starta upp arbetet ute på Östebo

Under augusti september har Håverud-Upperud – Liane kopplats upp. Vi har nu 80 anslutningar kvar att koppla uppUnder kommande veckor kommer cirka 30 nya anslutningar kopplas upp inom Upperud, Bäcken, Ulerud och Linddalen. För att Tegab sedan i början av oktober fortsätter med Östebo och Dalslandscenter

Övriga fastigheter som inte är uppkopplade utanför dessa områden får meddelande från Teagab när den etapp de ingår i startas upp.

Tegab kontaktar alla fastigheter för uppkoppling via mail där ni som medlem kan boka tid. Till de som inte har mail, ringer Tegab för bokning av tid för uppkoppling.

 

På hemsida finns informationen om hur ni startar upp Triple Play. Nytt är att det finns en särskild länk för medlemmar som saknar svenskt personnummer. Det är ett enkelt sätt för er att aktivera Triple Play och tjänster via Mitt Telia, men det tar en vecka från anmälan tills ni blir uppkopplade.

Hälsningar från oss i styrelsen genom Christer


Sammanfattning från extra stämman 18/1

Stämmans beslut till finansiering:

 • Ökad insats 4 900 kr för hel andel
  Betalas direkt faktura kommer att skickas ut, senast när fastighet är uppkopplad mot nätet
 • Ny serviceavgift –
  # För alla  abonnenter   från 50 kr till 125 kr/månad
  # För företag/kommun med svartfiber från 100 kr till 250     kr/månad
  Serviceavgiften justeras när föreningens skulder är betalda.
  (4 -5 år)
 • Beslutet innebär att:
 • Föreningen skickar ut fakturan via Pineskärs redovisningsbyrå. Betalas inte fakturan i tid kommer vanliga faktura regler att gälla.
 • Fakturan skickas till uppkopplade anslutningar under vecka 5, för övriga direkt fastigheten har blivit uppkoppkopplad. Enligt tidigare fördelning: 100 % anslutningsavtal – 4 900 kr  och vid 35 % anslutningsavtal  - 1 715 kr. Vid funderingar kring inbetalningen kontakta Bo Thorsenius

Mer information:

 presentationen från mötetUtskriftsvänlig presentatation.
undertecknat protokoll 

Du som vill bli medlem information om hur du anmäler dig.

Föreningens kontaktuppgifter för support

 

Projektledare och kontaktperson för Tegab - totalentreprenör för arbetet är:

Lars Melert; Tel: +46 (0)70-275 27 00; E-post: lars.melert@tegab.se

Här kan du anmäla att du vill ha hjälp av Tegab med förprojektering, grävning och håltagning. Om du har tänkt använda ROT-avdrag så läs igenom informationen om detta.

 
Nu är vi uppe i över 700 anslutningar - kom med du också!
 
Arbete med sjökabel i Näsöln 2/8-18

Eu bidrag

10.08.2017 20:34
Skålleruds Fiber får projektstöd från Västra Götalands län via landsbygdsprogrammet som delvis finnansieras via pengar från den Europiska jordbruksfonden för lansbygdsutveckling.  

Nyheter

04.11.2019 17:18
Här finns sammanfattningen från oktobers styrelsemöte.
20.09.2019 09:47
Här är sammanfattningen från septembers styrelsemöte
18.08.2019 17:43
Här finns sammanfattningen från augustis styrelsemöte. Det...
29.06.2019 08:19
Här är sammanfattningen från junis styrelsemöte
31.05.2019 19:46
Läs gärna protokollet från majs styrelsemöte.
28.04.2019 21:19
Sammanfattning från aprils styrelsemöte.
28.03.2019 20:34
Sammanfattning från mars styrelsemöte
28.02.2019 18:01
Sammanfattning från februaris styrelsemöte
31.01.2019 22:38
Läs sammanfattningen från januaris styrelsemöte
06.01.2019 10:42
Sammanfattningen från decembersstryrelsemöte
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Skålleruds Fiberförening ekonomisk förening Bo Thorsenius
070-333 48 21
stigake.almqvist@skallerudsfiberforening.se